วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เวลาหัวข้อสัมมนาห้อง
13.00 - 15.30LED 4.0 (แอลอีดี 4.0)MR211
13.30 - 16.00Case Study on Solar Roof for Low Cost Residential Building (การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา : กรณีศึกษาอาคารที่พักอาศัยต้นทุนต่ำSolar Stage
13.30 - 16.00PEA Course : PEA HiVE Platform (ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)MR 214, 215
13.30 - 16.15Thailand Smart City Master Plan Conference (การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ)STTH Main Stage
13.30 - 16.10New Reality of Fire & Safety in Expanding Metropolitan (ความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร)Secutech Conference
14.00 – 16.00How to install Smart Parking / Merging EV Charging Station with Existing Building  - To be confirmed (เทคนิคการติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะและสถานีอัดประจุไฟฟ้ากับอาคารเดิม)Open Forum Stage
   

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เวลาหัวข้อสัมมนาห้อง
09.00 - 12.15Regulation of Net Billing Solar Roof / Solar Business Trend in Thailand 2018 (อัพเดท...กฎระเบียบ นโยบายการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเสรี / เจาะลึก...ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทย ปี'61)Solar Stage
09.30 - 15.00CCTV Network Design by MECT (การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) : มีค่าใช้จ่ายMR 216
10.00 - 12.00Direction toward Smart Eco Industrial Estate (ทิศทาง และนโยบายสู่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเชิงนิเวศ)OC Stage / Architect Stage
10.00 - 12.00Grounding and Measurement for Lighting System (สายดินและมาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่พึงรู้)MR 211, 212
10.00 - 12.00PEA Certificate Course : Rooftop Solar installation and interconnection standards (หลักสูตรประกาศนียบัตร : มาตรฐานการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป และ การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า)MR 214, 215
10.00 - 12.10The Challenge of Security & Safety in Public Building (ความท้าทายด้านความปลอดภัยในอาคารสาธาณะ)Main Stage
10.00 - 12.00System Integrators Day (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์เดย์)Secutech Conference
13.00 - 16.00"Architectural 4.0 ""The Extraordinary Experiences"" (สถาปัตยกรรมยุค 4.0 “มิติใหม่แห่งการออกแบบ”) - The Art of Lighting Design at Macro Urban Space (ศิลปะการออกแบบแสงเมือง) - Lighting for Life – Human Centric Lighting Design Approach (แสงเพื่อชีวิต - แสงสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์จริงหรือ) - Thai Architects Talk: Lighting Design – The Cosmetic of Architecture (ทอล์คเด็ดๆ หัวข้อ ""การออกแบบแสง - สีสันแห่งสถาปัตยกรรม"" โดยนักออกแบบของไทย"OC Stage / Architect Stage
13.30 - 15.30Why KNX Standard - To be confirmed (ทำไมต้องมาตรฐาน KNX)Open Forum Stage
13.30 - 16.00Insight Procurement Policies by Do Home (เจาะลึกเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายของดูโฮม)MR213
13.30 - 16.00PEA Course : Electric power management / How to reduce energy costs (การลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน)MR 214, 215
13.30 - 15.30TSA 5th Anniversary & Thailand Secutech Award (งานฉลอง TSA ครบรอบ 5 ปี และการมอบรางวัล Thailand Security Award)Main Stage
13.30 - 15.45Industry 4.0: Making Factories Smarter and Safer (อินดัสตรี 4.0 : เพิ่มความอัจฉริยะและความปลอดภัยให้โรงงาน)Secutech Conference
14.00 - 16.15Smart Grid for Solar Farm and Solar Rooftop (โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์ รูฟท็อป)Solar Stage

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลาหัวข้อสัมมนาห้อง
09.00 - 12.00Case Study on Electronics Waste Extermination (Solar) in Thailand (การจัดการขยะแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย และกรณีศึกษา)Solar Stage
10.00 - 12.30PEA Course : PEA HiVE Platform (ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)MR 214, 215
10.00 - 17.00HOSAT Annual Meeting (การประชุมประจำปีของสมาคมรักษาความปลอดภัยโรงแรม)MR 216
10.30 - 12.00Lighting Tips for Better Feng Shui to bring good luck and wealth (การจัดแสงไฟเสริมฮวงจุ้ย กระตุ้นพลังมงคล มั่งคั่งร่ำรวย)MR 211, 212
13.30 - 16.00PEA Certificate Course : EV charger installation standard (หลักสูตรประกาศนียบัตร : มาตรฐานการติดตั้ง EV Charger รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์พลังงาน)MR 214, 215
728x90