วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เวลาหัวข้อสัมมนาห้อง
13.00 - 14.30LED 4.0 (แอลอีดี 4.0 : เทคโนโลยีที่ไม่เป็นเพียงสินค้าเพื่อแสงสว่าง แต่เพิ่มการประยุกต์ในการใช้งานที่มีความหลากหลาย)MR211
13.00 - 15.30Smart Grid for Solar Farm and Solar Rooftop (โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์ รูฟท็อป)Solar Stage
13.30 - 16.00PEA Course : PEA HiVE Platform (ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)MR 214, 215
13.00 - 16.15Thailand Smart City Master Plan Conference
(การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ)
STTH Main Stage (Hall 104)
13.30 - 16.10New Reality of Fire & Safety in Expanding Metropolitan (ความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร)Secutech Conference (Hall 103)
14.00 – 15.30Smart Parking & EV Charging Station in Smart Buildings (เทคนิคการติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะและสถานีอัดประจุไฟฟ้ากับอาคารอัจฉริยะ)Open Forum Stage (Hall 102)

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เวลาหัวข้อสัมมนาห้อง
09.00 - 12.15Regulation of Net Billing Solar Roof / Solar Business Trend in Thailand 2018 (อัพเดท...กฎระเบียบ นโยบายการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเสรี / เจาะลึก...ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทย ปี'61)Solar Stage (Hall 102)
09.30 - 15.15CCTV Network Design by MECT(การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) : มีค่าใช้จ่ายMR 216
09.30 - 12.00Direction toward Smart Eco Industrial Estate (ทิศทาง และนโยบายสู่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเชิงนิเวศ)OC Stage / Architect Stage
10.00 - 12.30PEA Course : Solar Rooftop installation and interconnection standards (มาตรฐานการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป และ การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า)MR 214, 215
09.30 - 12.10The Challenge of Security & Safety in Public Building (ความท้าทายด้านความปลอดภัยในอาคารสาธาณะ)Main Stage (Hall 104)
10.00 - 12.00System Integrators Day (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์เดย์)Secutech Conference (Hall 103)
13.00 - 16.00Architectural 4.0 "The Extraordinary Experiences" (สถาปัตยกรรมยุค 4.0 “มิติใหม่แห่งการออกแบบ”)
- The Art of Lighting Design at Macro Urban Space by Kaoru Mende (ศิลปะการออกแบบแสงเมือง โดย คาโอรุ เมนเดะ)
- Lighting for Life – Human Centric Lighting Design Approach by Martin Klaasen (แสงเพื่อชีวิต - แสงสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์จริงหรือ โดย มาร์ติน คลาสัน)
- Thai Architects Talk: Lighting Design – The Cosmetic of Architecture (ทอล์คเด็ดๆ หัวข้อ "การออกแบบแสง - สีสันแห่งสถาปัตยกรรม" โดยนักออกแบบของไทย
OC Stage / Architect Stage
13.30 - 17.00KNX Southeast Asia Roadshow (KNX โรดโชว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)Open Forum Stage  (Hall 102)
13.30 - 16.00Insight Procurement Policies  (เจาะลึกเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย)MR213
13.30 - 16.00PEA Certificate Course : Electric power management / How to reduce energy costs (หลักสูตรประกาศนียบัตร : การลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน)MR 214, 215
13.30 - 16.00TSA 5th Anniversary & Thailand Secutech Award (งานฉลอง TSA ครบรอบ 5 ปี และการมอบรางวัล Thailand Security Award)Main Stage  (Hall 104)
13.30 - 15.30Industry 4.0: Making Factories Smarter and Safer (อินดัสตรี 4.0 : เพิ่มความอัจฉริยะและความปลอดภัยให้โรงงาน)Secutech Conference (Hall 103)
14.00 - 16.15Case Study on Solar Roof for Low Cost Residential Building (การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา : กรณีศึกษาอาคารที่พักอาศัยต้นทุนต่ำ)Solar Stage

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลาหัวข้อสัมมนาห้อง
09.00 - 12.00Case Study on Electronics Waste Extermination (Solar) in Thailand (การจัดการขยะแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย และกรณีศึกษา)Solar Stage  (Hall 102)
10.00 - 12.30PEA Course : PEA HiVE Platform (ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)MR 214, 215
10.00 - 17.00HOSAT Annual Meeting (การประชุมประจำปีของสมาคมรักษาความปลอดภัยโรงแรม)MR 216
10.30 - 12.00Lighting Tips for Better Feng Shui to bring good luck and wealth(การจัดแสงไฟเสริมฮวงจุ้ย กระตุ้นพลังมงคล มั่งคั่งร่ำรวย)MR 211, 212
13.30 - 16.00PEA Certificate Course : EV charger installation standard (หลักสูตรประกาศนียบัตร : มาตรฐานการติดตั้ง EV Charger รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า)MR 214, 215
728x90